Monday, April 8, 2013

Τη μέρα που θα πεθάνει η Θάτσερ...

Ντινγκ Ντονγκ, Η μάγισσα είναι νεκρή!

Ντινγκ Ντονγκ, Η καταραμένη μάγισσα πέθανε!
We will laugh the day that Thatcher dies,
Even though we know it's not right,
We will dance and sing all night.
I was blind in 1979, by '82 I had clues,
By 1986 I was mad as hell.
The teachers at school, they took us for fools,
They never taught us what to do,
But Christ we were strong, we knew all along,
We taught ourselves the right from wrong.
And the punk rock kids, and the techno kids,
No, it's not their fault.
And the hip hop boys and heavy metal girls,
No, it's not their fault.
It was love, but Tories don't know what that means,
She was Michelle Cox from the lower stream,
She wore high-heeled shoes while the rest wore flat soles.
And the playground taught her how to be cruel,
I talked politics and she called me a fool,
She wrapped her ankle chain round my left wing heart.
Ding dong, the witch is dead, which old witch?
The wicked witch.
Ding dong, the wicked witch is dead.


Tuesday, April 2, 2013

Αντάρτικα - Chants de Partisans Grecs (1972)

Ένας δίσκος κειμήλιο, βινύλιο 33 στροφών, που λεγόντανε "Αντάρτικα - Chants de Partisans Grecs", γράφτηκε και ηχογραφήθηκε μέσα στη χούντα (1972) στη Γαλλιά, αλλά τυπώθηκε στην Ιταλία.  Είναι μέσα σε αυτόν το δίσκο και ο Θεοδωράκης και οι υπόλοιποι. Σε αυτόν το δίσκο υπάρχει η ΜΟΝΑΔΙΚΗ εκτέλεση από το αντάρτικο "Τα Αετόπουλα" στα Γαλλικά. Είναι ηχογράφηση του 1945 στη Γαλλία επίσης από μια (παιδική;) χορωδία. 

 1. Μίκης Θεοδωράκης - Εισαγωγή + Ο ύμνος του ΕΛΑΣ
 2. Άγνωστος Αντάρτης - Ήρωες, άπαρτα βουνά
 3. Χορωδία - Παιδιά σηκωθείτε
 4. Γέρος Αντάρτης - Επονίτες εμπρός
 5. Άγνωστη Χορωδία - Τα Αετόπουλα (στα Γαλλικά)
 6. Ραγιάδες 'μεις Δεν Είμαστε (Αυθεν. Φωνή)
 7. Μίκης Θεοδωράκης - Του μικρού χωριού (Το τραγούδι του Άρη Βελουχιώτη)
 8. Χορωδία - Τρία Γράμματα (ΕΑΜ)
 9. (Πέτρος Πανδής;) - Στ' Άρματα (Βροντάει Ο Όλυμπος)
 10. Χορωδία - Μαλλιά σγουρά
 11. Χορωδία - Η σκλαβιά
 12. Χορωδία - Απόψε θα πλαγιάσουμε (Κλέφτικο)
 13. (Πέτρος Πανδής;) - Στον Λόρδο Μπάυρον
 14. Χορωδία - Σαν Ατσάλινο Τείχος
 15. Χορωδία - Ύμνος Της ΕΠΟΝ (Ω Ελλάδα μας γλυκιά)
 16. (Πέτρος Πανδής;) - Επέσατε θύματα
TéléCHARGER - DOWNLOAD - ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

όποιος μπορεί παρακαλώ αν μπορεί να καταγράψει τους στίχους για τα αετόπουλα, έχω χάσει δυστυχώς το "αυτί" που είχα για τα γαλλικά :-(
s'il vous plaît, si personne on peut transcrire les paroles de la chanson "Τα Αετόπουλα" ...

Wednesday, January 23, 2013

Remote playing iPhone from Pc and vice versa

Control PC from iPhone (WiFi)

I have managed controling my keyboard and mouse from my iPhone 3G (ios 4.2.1) with Logitech app Touch Mouse (Διαβάστε εδώ πως ).
You have to run a Logitech server installed on the PC. BOTH are free.
This is working through WiFi from the iPhone (client side) as long the PC (server) is on the same "network" s OR even in different network if you kow the exact ip and there are no firewalls block the ports used in between.

i.e both iPhone and PC are connected in the same 192.168.1.1//24:
PC
IP Address: 192.168.1.8
Subnet mask: 255.255.255.0Default Gateway: 192.168.1.1
iPhone
IP Address: 192.168.1.3
Subnet mask: 255.255.255.0
Router: 192.168.1.1
An easy way to do it is setup an Ad-hoc network between the iPhone and PC not for sharing Internet but just to connect each other..
Very convinient ,indeed! when watching movies...

That last leads us to the reverse route of controling iPhone from PC.

Control iPhone from PC

Wireless - WiFi

First i had to cope to set an Ad-hoc network between my iPhone and PC. I  setup following this instruction 

Right-click your wireless network connection, and then click Properties.
In the Wireless Network Connection Properties dialog box, click the Wireless Networks tab.
Make sure the "Use Windows to configure my wireless network settings" is ticked
On the Wireless Networks tab, under Preferred networks, click Add
In the Wireless network properties dialog box, on the Association tab, type the name of your ad hoc wireless network in Network name (SSID) box (shown in step 10). For example, you could name your wireless network iPhoneNetwork.
9.Clear the The key is provided for me automatically check box and select the This is a computer-to-computer (ad hoc) network check box.
10.Create a 13-digit password and type it in both the Network key and Confirm network key boxes. Then click OK.
Click OK again to save your changes.
Wireless Networks tab in Wireless Network Connection Properties dialog box
You are now able to "connect" to the iPhoneNetwork from "View available wireless netwroks"

After a little (re)searching i was able to get it stable with the following configuration still only and only when i had a iFile webserver running to prevent my iPhone from Auto-Locking and at the same time keeping the connection alive

PC
IP Address: 192.168.0.1
Subnet mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1 
iPhone
IP Address: 192.168.0.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Router: 192.168.0.1
Default Gateway: 192.168.1.1
I can know use my favorite PuTTY!!!!!!!hehe....

I connect with Putty to 192.168.0.2 Port: 22 (as you can see i have saved this session as "iPhoneXP")
in green is what i typed in.
in red is what i typed in PC's command prompt
login as: rootroot@192.168.0.2's password: alpineiPhone:~ root#
I get a list of the files (i.e. all mp3's by Arkana!) i want from my PC

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%>cd Documents\Music..\Documents\Music>dir /s/b *Arkana*.mp3 >list

then i upload (with running mongoose in Music folder) my list to iPhone and convert it to ios format

~ # curl -C - -O http://192.168.0.2:8080/list
~ # sed -i "s/$(printf '\r')\$//" list

i create a folder named music and i download/upload there from my PC all the mp3's i want!!

~ # mkdir Music
~ # mv list Music/
~/Music/ # cd Music
~/Music/ # for i in $(
~/Music/ # rm list
 After that i have my files where i want them...
...and now the Magic begins!
Let's listen to some music!
~/Music/ # for i in $(ls *.mp3);do play ${i}; done &
[1] 1181
~/Music/ #
the number in brackets is the specifc number for this "job"(jobspec) in our case playing mp3's
the next number is the number of the process(PID) doing the "job"
Ready to get back to work listenning your music..
***WARNING*** don't close the window of PuTTY session because your music will die with it :(
oops..something you forgot. you have to go to kitchen and grab a snack! no problem!
Pause the music!!!!!!
here is how.. ON the SAME window of PuTTY session you send a SIGnal to stop the program playing
~/Music/ # jobs -l
[1]+  1181 Running              for i in $(ls *.mp3)
do
      play ${i};
done
~/Music/ # kill -l
HUP INT QUIT ILL TRAP ABRT EMT FPE KILL BUS SEGV SYS PIPE ALRM TERM URG STOP TSTP CONT CHLD TTIN TTOU IO XCPU XFSZ VTALRM PROF WINCH INFO USR1 USR2 
~/Music/ # kill -STOP 1181 
OR
 ~/Music/ # kill -n 17 1181
The STOP is the 17th signal to  the process number 1181 which is our music playing
You have your snack, now you can continue listenning to music...
Resume the music!!!!
~/Music/ # jobs -l
[1]   1181 Stopped              for i in $(ls *.mp3)
do
      play ${i};
done
~/Music/ # kill -l
HUP INT QUIT ILL TRAP ABRT EMT FPE KILL BUS SEGV SYS PIPE ALRM TERM URG STOP TSTP CONT CHLD TTIN TTOU IO XCPU XFSZ VTALRM PROF WINCH 
~/Music/ # kill -CONT 1181 
OR
 ~/Music/ # kill -n 19 1181
The continue (CONT) is the 19th signal to  the process number 1181 which is our music playing

Bluetooth

Of course you can use the more user-friendly UI of Remote controling your music through Bluetooth, the protocol AVRCP is implemented in iPhone 3G.

I managed to get remote contoller and stereo sound(A2DP) working together under Windows XP after installing Atheros Bluetooth Suite.

There is not much to explain. First you have to pair the iPhone with the PC.

It will ask you for passcode, just give an easy 0000
Then just start your ipod App or audio player on the iPhone  and go to Bluetooth Suite

select your iPhone and then select Stereo Audio Gateway and you are listenning your iPhone music from your PC speakers and you have !

For the separete option you will use AirPlay button on iPhone player 

Just press the Airplay button and select iPhone and your iPhone speakers or headphones will work again.


Friday, December 21, 2012

Add "Uninstall" option in the .INF context menu

Many times i wanted to just right-click an .inf driver file and just the driver uninstall!!

Here is the magic code to add to your context menu of INF files the "Uninstall" option!!

 


Sources: Using an INF File to Uninstall a File System Filter Driver (Windows Drivers)

Saturday, November 17, 2012

Οι αναπτυξιακές δυνατότητες

Στα 94 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ

από τον Ριζοσπάστη (οι επισημάνσεις δικές μου)
video

Η Ελλάδα διαθέτει ικανοποιητικό επίπεδο συγκέντρωσης της παραγωγής μέσων παραγωγής, εμπορικού δικτύου και ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης σύγχρονης τεχνολογίας. Διαθέτει έμπειρο και πολυάριθμο εργατικό δυναμικό, με βελτιωμένο μορφωτικό επίπεδο και εξειδίκευση και πολυάριθμο επιστημονικό δυναμικό.

Η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει βιομηχανία και αγροτική οικονομία, ώστε να καλύπτει κάποιες ανάγκες που σήμερα καλύπτονται από εισαγωγές. Εχει αναξιοποίητο ορυκτό πλούτο απαραίτητη προϋπόθεση για ανάπτυξη της βιομηχανίας. Εχει βωξίτη που μπορεί να αναπτύξει τη βιομηχανία κάθε προϊόντος που έχει ως πρώτη ύλη το αλουμίνιο. Εχει νικέλιο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ανθεκτικών κραμάτων με χάλυβα. Εχει ψευδάργυρο, χρυσό. Εχει λευκόλιθο, μάρμαρο, που λόγω της ποιότητάς του κατέχει εξέχουσα θέση στη διεθνή αγορά. Εχει λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εχει τεράστιο υδάτινο δυναμικό για την παραγωγή επίσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Εχει πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Βόρειο Αιγαίο, στη λεκάνη Ρόδου, νότια της Κρήτης, στο Ιόνιο, στον Πατραϊκό Κόλπο. Υπάρχει υψηλό αιολικό δυναμικό και πηγές γεωθερμίας, ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου.

Εχει ήδη αναπτυγμένη βιομηχανία χάλυβα, σιδήρου, χαλκού, αμυντική βιομηχανία, βιομηχανία πλαστικών, παραγωγή τσιμέντου και άλλων οικοδομικών υλικών. Επίσης, η μηχανοποίηση του κλάδου των κατασκευών μπορεί να καλύψει γενικά τις ανάγκες κατασκευής δημόσιων έργων - κατασκευών, λαϊκής κατοικίας. Εχει, επίσης, δάση για ξυλεία και προϊόντα ξύλου.

Επίσης, η Ελλάδα είχε, άρα μπορεί να αναπτύξει αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή, που να καλύπτει όλες τις διατροφικές της ανάγκες και να κάνει εξαγωγές, αντί να εισάγει. Υπάρχει, επίσης, μεγάλη μηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής. Η Ελλάδα έχει σημαντική παραγωγή σιταριού, καλαμποκιού, άλλων δημητριακών, πατάτας φασολιών, διαθέτει υψηλής ποιότητας λάδι, οπωροκηπευτικά, κρασί, ροδάκινα, εσπεριδοειδή, σταφίδα, μέλι κ.ά. Η κτηνοτροφία της Ελλάδας παρουσιάζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, και με κεντρικό σχεδιασμό μπορεί να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των εγχώριων αναγκών κατανάλωσης σε πρόβειο γάλα, κρέας κ.λπ. αλλά και αναπτυγμένη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Επίσης, η αγροτική παραγωγή μπορεί να στηρίξει τη βιομηχανία τροφίμων. Εχουμε πολύ καλής ποιότητας βαμβάκι. Αντίστοιχα, διαθέτουμε σημαντική βάση παραγωγής κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης καθώς και σχετική τεχνογνωσία. Δίπλα στην κοινωνική αγροτική παραγωγή θα υπάρχει και η συνεταιριστική παραγωγή για τους μικροπαραγωγούς.

Αυτή η ανάπτυξη θα εξαλείψει την ανεργία. Και σε τομείς υπηρεσιών, όπως π.χ. η Υγεία που σήμερα οι λαϊκές ανάγκες απαιτούν πολλαπλάσιο από το υπάρχον υγειονομικό δυναμικό, ή στον τομέα Παιδείας, μειώνοντας π.χ. τους μαθητές στις τάξεις, που χρειάζεται για να παρέχεται ολοκληρωμένη μόρφωση, ενώ σήμερα γιατροί, υγειονομικοί, δάσκαλοι και καθηγητές είναι άνεργοι, ή θεωρούνται πλεονάζον προσωπικό.

Βεβαίως, αυτή η ανάπτυξη δε χωρά στα πλαίσια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Να, γιατί λέμε εργατική εξουσία, λαϊκή οικονομία και αποδέσμευση από τη συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και ενώσεις, όπως π.χ. Ευρωπαϊκή Ενωση, ΝΑΤΟ κ.λπ. Τότε θα αναπτύσσονται επωφελείς για το λαό σχέσεις με άλλες χώρες. Αυτή είναι η πολιτική πρόταση - διέξοδος του ΚΚΕ και είναι μονόδρομος για φιλολαϊκή έξοδο από την κρίση και ανάπτυξη σε όφελος των εργαζομένων.

Tuesday, November 6, 2012

Κόκκινος Οχτώβρης και Κινηματογράφος

Από το άρθρο στον Οδηγητή αυτού του μήνα προτείνονται κάποιες ταινίες για τα 95 χρόνια από τη μεγάλη Οχτωβριανή Επανάσταση.

Η μεγάλη Οχτωβριανή Επανάσταση άνοιξε το δρόμο για το πέρασμα της ανθρωπότητας «απ' το βασίλειο της ανάγκης στο βασίλειο της ελευθερίας». Η απελευθερωτική δύναμη του Οχτώβρη, εκφράστηκε τόσο στον πολιτισμό της νεαρής Σοβιετικής Ένωσης όσο και στον παγκόσμιο πολιτισμό. Μεγάλοι δημιουργοί, σ' όλο τον κόσμο, εμπνέυστηκαν απ 'την Οχτωβριανή Επανάσταση, έθεσαν το έργο τους στην υπηρεσία της εργατικής τάξης. Ένα μικρό κομμάτι από αυτήν την πολύ πλούσια δημιουργία που εμπνεύστηκε από τη νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης παρουσιάζεται παρακάτω
"Οχτώβρης", 1927 Γυρίστηκε για τα δεκάχρονα της Οχτωβριανής Επανάστασης.. Όπως και στο "Θωρηκτό Ποτέμκιν", δεν υπάρχει κεντρικός ήρωας, αλλά πρωταγωνιστεί η μάζα. Οι ηθοποιοί είναι ερασιτέχνες, επιλεγμένοι από τους δρόμος και τα εργοστάσια με αυστηρά τυπολογικά κριτήρια. Οι υπότιτλοι ενσωματώθηκαν στο μοντάζ ως ένα δυναμικό γραφιστικό στοιχείο. Ο Αϊζενστάιν εφάρμοσε στον "Οχτώβρη" τη θεωρία του για "διανοητικό μοντάζ", που στηρίζεται σε συσχετισμούς των εικόνων και σε μεταφορικούς συμβολισμούς των αντικειμένων.(με ελληνικούς υπότιτλους).
Η ταινία είναι γνωστή και ως "Οι δέκα μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο" από το ομώνυμο βιβλίο του Τζον Ριντ.

"Γενική γραμμή", 1929 Η κλασική αυτή ταινία του μεγάλου σοβιετικού σκηνοθέτη Σεργκέι Αϊζενστάιν πραγματεύεται τον τιτάνιο αγώνα της νεαρής σοβιετικής εξουσίας για να μπουν οι βάσεις της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και πιο συγκεκριμένα για τον αγώνα ενάντια στα απομεινάρια της αστικής τάξης στην πόλη και στο χωριό, το κίνημα της κολεχτιβοποίησης, την περίοδο 1929-1932, αλλά και την πάλη απέναντι στις δυνάμεις της φύσης και στις προλήψεις και δεισιδαιμονίες που παρέμεναν ριζωμένες στις απομακρυσμένες περιοχές της αχανούς Σοβιετικής Ρωσίας.(με αγγλικούς υπότιτλους)
Η ταινία είναι γνωστή και ως "Το παλιό και το νέο"

Στον παρακάτω φάκελο θα ανέβουν οι προτεινόμενες ταινίες σιγά σιγά

Tuesday, October 30, 2012

"Κλέφτες και αστυνόμοι" (ξανά!)

Η σειρά αστυνομικών ιστοριών «Κλέφτες και αστυνόμοι» που όλοι αγαπήσαμε ξανά στον 902 αριστερά στα FM τις καθημερινές στις 18:00Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά:
Επίσης στην δεξιά στήλη του μπλογκ στην ενότητα "H Τέχνη στα Blog" μπορείτε να βρειτε λινκς για να κατεβάσετε και να διαβάσετε το κάθε διήγημα-ιστορίαΤα επεισόδια του δεύτερου κύκλου:
ΟΛΑ ΕΔΩ