Αρχείο ΚΚΕ 70 χρόνια ΔΣΕ

Friday, March 18, 2011

16ο Συνέδριο ΠΣΟ

Ενόψει του 16ου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδοίας, εκδόθηκαν τα εξής υλικά:

http://www.fileden.com/files/2008/1/17/1705123/Reflects/WFTU-REPORT-OF-ACTION-2006-2010-EN.pdf

http://www.fileden.com/files/2008/1/17/1705123/Reflects/WFTU-CONGRESS-DOCUMENTS-ATHENS-PACT-EN.pdf